przeglądanie lub kontrola dokumentów

Co to jest i jakie są zadania Centralnego Rejestru Faktur

Ministerstwo Finansów od dłuższego czasu zamierza wprowadzić Centralny Rejestr Faktur. W skrócie określany jest jako CRF. Pomysł na wprowadzenie Centralnego Rejestru Faktur pojawił się już w 2010 roku w „Zielonej Księdze VAT”. Zostało zarekomendowane przez Komisję Europejską. Miało obowiązywać na terenie całej Unii Europejskiej.

Centralny Rejestr Faktur w Polsce

Przewiduje się, że w naszym kraju ma wejść w życie 1 lipca 2019 roku. Nacisk położono najpierw na funkcjonalność jednolitych plików kontrolnych. Następnie skoncentrowano się na modelu podzielonej płatności w VAT i STIR. Mechanizm pozwala sprawdzać rachunki bankowe podatników. Obecnie toczą się prace legislacyjne związane z CFR.

Cel CRF

Przede wszystkim będzie odpowiedzialny za analizę i kontrolę prawidłowości faktur VAT wystawianych przez przedsiębiorców. Ma pomóc w skutecznym wychwyceniu przestępstw podatkowych, a także celowych nadużyć.

Organy podatkowe będą miały bezpośredni wgląd do faktur przedsiębiorców. Dlatego będą mogły łatwo przeprowadzić szczegółowe analizy. Wykryją celowe zaniżanie podatku VAT i wystawianie tzw. pustych faktur.

W ten sposób CRF ma zmniejszać liczbę kontroli z udziałem przedsiębiorców. Możliwa będzie większa amortyzacja. Takie kontrole będą również krócej trwały.

Ma również na celu wyeliminowanie nieuczciwych działań ze strony przedsiębiorców. Na podstawie przesyłanych ewidencji możliwe będzie opracowanie pełniejszych danych. W ramach składania nowych plików JPK_VAT będą służyły do skuteczniejszego zarządzania Rejestrem.

Jakie dane będzie gromadził Centralny Rejestr Faktur?

Przede wszystkim pamiętajmy, że będzie występował jedynie w formie elektronicznej. Umieszczone w nim zostaną skrupulatne dane z Rejestrów VAT, a także najnowszych deklaracji VAT. Dane będą przesyłane na podstawie nowych plików JPK_VAT. Tym samym Centralny Rejestr Faktur będzie łączyć dane z aktualnych plików z danymi, zawartymi w deklaracjach VAT.

Kanały informacji zwrotnej dla podatników

Dzięki wprowadzeniu CRF, podatnicy będą mogli otrzymywać informacje zwrotne. Rejestr ma nie tylko służyć lepszej kontroli firm. Ma być również pomocny dla przedsiębiorców. Będą mogli sprawdzić w Rejestrze wiarygodność swojego kontrahenta.

Kontrola nowych plików JPK

Obecnie w przypadku pojawienia się rozbieżności w plikach JPK kontrahentów informacje dostarczane są tylko do urzędów skarbowych. W takiej sytuacji podatnik powinien się spodziewać kontroli podatkowej. Nie wie też, czy jego kontrahent zaraportował faktury, które dla niego wystawiono. Dlatego podatnik będzie informowany o wystąpieniu rozbieżności, a czasami może spodziewać się kontroli. Narażony jest więc na sankcje karne i odsetki.

Ministerstwo Finansów planuje, że jeśli podatnik sam naprawi popełnione błędy, może się nie obawiać przykrych konsekwencji. Będzie to ważna zaleta zarówno dla samych podatników, jak i urzędów skarbowych. Urzędy nie będą już miały tyle pracy. Podatnicy będą zmotywowani do samodzielnego sprawdzenia deklaracji.

Centralny Rejestr Faktur pozwoli również znacznie skrócić czas raportowania JPK. Biorąc pod uwagę wszystkie korzyści, możemy stwierdzić, że będzie to pozytywna zmiana.

1 thought on “Co to jest i jakie są zadania Centralnego Rejestru Faktur

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *