2018 2019

Podstawowe informacje o zeznaniach rocznych 2019 w firmie

Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany dokonać rocznego rozliczenia podatkowego z urzędem skarbowym. Zaniechanie tego obowiązku grozi poważnymi karami oraz odsetkami. Jeżeli chcemy sporządzić deklarację samodzielnie, warto dowiedzieć się, w jaki sposób zrobić to prawidłowo. Należy być świadomym zwłaszcza ostatecznych terminów złożenia deklaracji oraz przysługujących ulg oraz odliczeń.

Na jakim druku sporządzić deklarację podatkową PIT?

Wybór rodzaju formularza do sporządzenia deklaracji jest zależny od sposobu, w jakim przedsiębiorstwo rozlicza dochody. W przypadku zasad ogólnych (skali) będzie to PIT 36, podatku liniowego PIT 36L, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT 28, a karty podatkowej PIT 16 A. Obok samej deklaracji, konieczne jest dostarczenie do urzędu skarbowego dodatkowych załączników, np. w związku z dochodami uzyskiwanymi poza terytorium Polski (PIT/ZG) lub w przypadku korzystania z ulg podatkowych (PIT/O). Rozliczanie się liniowo lub za pomocą skali wymaga poza tym dołączenia załącznika PIT/B, z którego wynika, w jakiej wysokości dana firma osiągnęła dochody lub straty.

Kiedy mija czas na złożenie rocznego zeznania podatkowego?

Nie wszystkich przedsiębiorców obowiązuje termin 30 kwietnia na złożenie deklaracji podatkowej PIT. W przypadku firm rozliczających się ryczałtem lub kartą podatkową, ostateczny termin na spełnienie takiej powinności mija już 31 stycznia. Warto o tym pamiętać, aby nie narazić się na nieprzyjemne konsekwencje karno-skarbowe.

biznes man

Jakie ulgi i odliczenia PIT przysługują przedsiębiorcom?

Przedsiębiorcy, podobnie jak osoby prywatne, mogą korzystać z różnego typu ulg i odliczeń podatkowych. Nie wszystkie przysługują jednak każdej firmie – jest to zależne od stosowanej formy rozliczeń podatkowych. Wspólnie z małżonkiem mogą rozliczać się jedynie przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na zasady ogólne.

Możliwość uwzględnienia określonych ulg i odliczeń przedstawia się następująco:

  • Ubezpieczenia społeczne: przedsiębiorcy bez względu na metodę rozliczania,
  • Składki zdrowotne oraz wpłaty na IKZE: firmy rozliczające się na zasadach ogólnych, ryczałtem oraz liniowo,
  • Ulga prorodzinna: przedsiębiorstwa opodatkowane według skali podatkowej,
  • Darowizny: firmy opodatkowane na zasadach ogólnych, ryczałtem oraz liniowo,
  • Ulga na Internet: przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych oraz ryczałtem,
  • Ulga na działalność B+R: firmy opodatkowane liniowo oraz skalą,
  • Odliczenie straty z lat ubiegłych: firmy rozliczające się na zasadach ogólnych oraz liniowo.

W rocznym zeznaniu można uwzględnić te darowizny, które są przeznaczone na organizacje społeczne, kościół, cele charytatywne oraz związane z krwiodawstwem. Podatnikowi przysługuje odliczenie do wartości maksymalnie 6% uzyskanego dochodu.

W jaki sposób sporządzić i wysłać roczną deklarację podatkową?

Osoby prowadzące firmę mogą sporządzić deklarację zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej, np. korzystając z programu PIT Format. Złożenie deklaracji przez Internet jest rozwiązaniem zdecydowanie szybszym, wygodniejszym i zmniejszającym ryzyko potencjalnych błędów. System bowiem automatycznie wylicza kwoty podatku na podstawie wprowadzonych danych oraz weryfikuje ich poprawność. Potwierdzeniem dostarczenia deklaracji do Urzędu Skarbowego jest UPO – Urzędowe Potwierdzenie Odbioru. W celu wysłania formularza nie jest konieczny jakikolwiek elektroniczny podpis.

2 thoughts on “Podstawowe informacje o zeznaniach rocznych 2019 w firmie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *